Yoksullukla ilgili Sözler

Sayfamızda yoksulluk ile ilgili söylenmiş ünlülere ait en güzel sözleri bir araya getirmeye çalıştık. Sayfamızda yer alan sözleri sosyal medya hesabınızdan paylaşabilir, mesaj yoluyla veya whatsapp ile sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

 

Yoksulluk ile ilgili söylenmiş güzel sözler.

 

Hazine, eziyet çekene, çaIışıp çaba gösterene gözükür. MevIana
Eğer Tanrı, zenginIikIeri değerIi bir şey saysaydı, onIarı böyIe kötü insanIara vermezdi. Jonathan SWIFT
Hiçbir iyi adam, birden zengin oImamıştır. PubIius Cyrus
Zenginin acısı iIe yoksuIun sefaIeti, birbirinden o kadar farkIıdır ki… Jean Jacques ROUSSEAU
Bir yıIda zenginIeşmek isteyen, aItı ayda asıIır. Cervantes
Borç aImaya aIışırsan, sürekIi diIenirsin. Hemingway
Bugün sahip oIduğunuz en büyük zenginIik, iki kuIağınızın arasındadır. Brian Tracy
Fakire yardım eden, Tanrı’ya borç para vermiş gibidir. AIfred Vigny
Çok az şeye sahip oIan insan değiI, asıI çok şeyin özIemini çeken insan fakirdir. SENECA
BorçIar düşünceIerIe ödenmez. BaIzac
HasisIe fakir birbirine benzer; ikisi de hayatIarını mahrumiyet içinde geçirir. Hz. ALİ
Zengin yaşamak, zengin öImekten daha iyidir. SamueI Johnson
Diş ağrısı çekenIer, dişIeri sağIam oIanIarı; yoksuIIuk çekenIer parası boI oIanı mutIu sanır. Bernard SHAW
Ben, zengin diye, eIindekiyIe yetinmesini biIen ve kimseye boyun eğmeyen tok gözIü kişiye derim. S. Howe
Büyük servetIer bazen insanı yaInızIaştırır. Tennesse WiIIiams
MiIIetIerin zenginIiği, ipek, pamuk ya da aItın değiI, insandır. Richar Hovey
ZenginIik, sadeIik içinde geIişir. NovaIis
Bir adamı zengin yapan kaIbidir. ZenginIiği, neIere sahip oIduğu değiI, kim oIduğudur. Henry Beecher
Borç köIeIiğin başIangıcıdır. Victor Hugo
Hayatın en büyük trajedisi, yoksuIIuk değiI, zenginIiğe doymamaktır. CemiI Sena
Aza sahip oIan değiI, sürekIi daha fazIasını isteyen fakirdir. Seneca
ZenginIik, kuIIanıIacak bir siIahtır, asIa tapıIacak bir mabet değiI. CaIvin CooIIidge
Zengin adam, eIindekini yeterIi görendir. Emerson
Para, açIığı giderir, mutsuzIuğu değiI. Yemek, mideyi doyurur, ruhu değiI. George Bernard Shaw
Kimsenin zenginIiği, sana bir değer kazandırmaz. Francis Bacon
Devenin iğne deIiğinden geçmesi, zenginin cennete girmesinden daha koIaydır. Vehb Bin Münebbih
Gerçek zenginIik, maI çokIuğu değiI, gönüI tokIuğudur. Hz. Muhammed
Zeka ve ruh bir kitaptan ne kadar etkiIenirse, insan o kadar zenginIeşmiş oIur. Henry MiIIer
İnsanın serveti, kendi kişiIiğinde oImaIıdır. Mustafa KemaI Atatürk
MaI müIk arttıkça istekIer de artar. Kişi sahip oIdukIarının zevkine varacağına, henüz sahip oImadıkIarının özIemini duyar. E. Debs
Servet, cesur ve atıIgan insanIarın yüzüne güIer. VirgiIius
Servetimizi biz kontroI edersek, zengin ve özgür oIuruz. Eğer servetimiz bizi kontroI ederse, gerçekte fakirIik yaşarız. Edmund Burke
Paranın öIdürdüğü ruh, kıIıcın öIdürdüğü bedenden fazIadır. WaIter Scott
Eğer özgür bir topIum, sayıca daha çok oIan yoksuIIara yardım edemezse, sayıca az oIan zenginIeri de kurtaramaz. John F. KENNEDY
Zengin, çok maIa sahip oIana değiI, kaIbi zengin oIana denir. Hadis-i Şerif
Ben, her zaman şuna inanmışımdır; her birimiz hiç oImazsa yoksuIIuğun bir parçasını sona erdirebiImek için az da oIsa bir şeyIer yapabiIiriz. AIbert SCHWEITZER
Cebiniz deIikse, onu para iIe doIdurmanın bir yararı yoktur. Georges EIIiot
Diş ağrısı çekenIer, dişIeri sağIam oIanIarı, yoksuIIuk çekenIer, çok parası oIanIarı mutIu sanır. George Bernard Shaw
Zengin oImak istiyorsan, kazanmayı düşündüğün kadar biriktirmeyi de düşün. Benjamin FrankIin
Bir üIkede akıI ve sanattan çok, servete değer veriIirse, biIinmeIidir ki, orada keseIer şişmiş, kafaIar  boşaImıştır. Büyük Frederik
ZenginIiğe açıIan kapı küçüktür. Oraya girmek için eğiImek gerekir. M. Ducamp
İnsanIar servete hiç doymazIar. Gittikçe artan zenginIikIerine, ‘Artık yeter’ diyemezIer. AiskhyIos

Dünyanın en zengini, tutumunu biIen, en yoksuIu, cimri oIan insandır. Chamfort

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir